Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

KAAVOITUS

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavoja ovat maakuntaliiton tekemä maakuntakaava, kunnan tekemä yleiskaava ja asemakaava sekä rannanomistajan tekemä ranta-asemakaava. Yleisellä tasolla kaavojen laadintaa ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Varsinkin kunnan tekemä yleiskaava ja asemakaava ovat oleellisia maanomistajan kannalta; ne ohjaavat suoraan maanomistajan maankäyttömahdollisuuksia, erityisesti asemakaava hyvin yksityiskohtaisesti. Maanomistajan on syytä olla alusta asti tarkasti mukana vaikuttamassa kaavan laadintaan. Kaava ratkaisee paljolti sen, mitä ko. alueella saa jatkossa tehdä ja mitä ei.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, poikkeamislupa, rakennuksen purkulupa, maisematyölupa. Näitä lupia haetaan kunnalta, poikkeuksena rantarakentamisen poikkeamislupaa haetaan ELY-keskukselta.

 

Jos maakuntakaava, yleiskaava tai asemakaava aiheuttaa sen, että maanomistaja ei voi kaavan asettamien maankäyttörajoitusten vuoksi käyttää omaisuuttaan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla hyväkseen, kunta maksaa täysimääräisesti aiheutuneet menetykset. Lainsäädäntö antaa maanomistajalle kohtuullisen hyvät keinot asian hoitamiseen, kunhan osaa käyttää näitä keinoja.

 

Kaavoitukseen ja rakentamiseen erityisesti perehtyneenä asiantuntijana tarjoan sinulle korkealaatuista ja joustavaa palvelua mm. seuraavissa asioissa:
- Kaavakonsultointi, erityisesti yleiskaava ja asemakaava
- Kaavavalitukset
- Rakennusluvat
- Poikkeusluvat
- Maisematyöluvat
- Muutoksenhaku lupa-asioissa
- Rantarakentamiseen liittyvät oikeudelliset ongelmat
- Rantarakentamisoikeus ja korvaukset

 

Jos tarvitset lisätietoa kaavoitukseen liittyvistä asioista niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com