Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

KAIVOSASIAT

 

Malminetsintä
Malminetsintää ja pienimuotoista näytteenottoa (repussa kuljetettava näyte) saa harjoittaa jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Varsinaiseen malminetsintään tarvitaan, jollei maanomistaja ole antanut suostumusta, TUKES:n lupa (aiempi valtausoikeus). Se antaa oikeuden mm. pienimuotoiseen koelouhintaan. Uraanin etsintään tarvitaan aina joko maanomistajan suostumus tai TUKES:n lupa.
Maanomistajalle maksetaan malminetsintäkorvausta pinta-alaperusteisesti niin, että korvaus nousee portaittain luvan voimassaoloajan mukaan seuraavasti: 20 €/ha  (1-4 vuodelta), 30 €/ha (5-7 vuodelta), 40 €/ha (8-10 vuodelta) ja 50 €/ha (11-15 vuodelta). Malminetsintälupa voi olla voimassa enintään 15 vuotta.


Kaivostoiminta
Esiintymän hyödyntäminen perustuu kaivoslupaan, jolla kaivosyhtiö saa käyttöoikeuden toiselle kuuluvaan alueeseen kaivosaluetta varten. Omistusoikeus säilyy edelleen maanomistajalla, ellei hän halua myydä aluetta yhtiölle. Kaivostoimituksessa lunastetaan kaivosluvan haltijalle käyttö- ja muut oikeudet alueisiin, määrätään haitan- ja vahingonkorvaukset ja tehdään tarvittavat kiinteistötekniset toimenpiteet. Vuosittain maksettavasta louhintakorvauksesta ja sivutuotekorvauksesta päättää TUKES.
Louhintakorvausta maksetaan pinta-alaperusteisesti 50 €/ha. Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan:
a) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien lasketusta arvosta;
b) kohtuullinen korvaus louhitusta ja hyödynnetystä muusta kaivosmineraalista kuin metallimalmista siten kuin kiinteistön omistaja ja kaivosoikeuden haltija sopivat; tai jos sopuun ei päästä, TUKES vahvistaa.

 

Kaivosasioihin perehtyneenä asiantuntijana tarjoan sinulle korkealaatuista ja joustavaa palvelua mm. seuraavissa asioissa:
- Kaivospiirin perustaminen; vapaaehtoiset sopimukset, kaivospiiritoimitukset, korvausasiat, louhimismaksu
- Kaivoksen lakkaaminen ja jälkityöt

 

Jos tarvitset lisätietoa kaivosasioihin liittyvistä asioista niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com