Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

LUONNONSUOJELU

 

Suomessa luonnonsuojelu on järjestetty pääosin valtakunnallisilla luonnonsuojeluohjelmilla, jotka valtioneuvosto on hyväksynyt. Näitä ovat: kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma (hyväksytty 1978), soidensuojelun perusohjelma (1979 ja 1981), lintuvesiensuojeluohjelma (1982), lehtojensuojeluohjelma (1989), Mikkelinsaarten saariryhmän suojelupäätös (1989), rantojensuojeluohjelma (1990), vanhojen metsien suojeluohjelma (1996).


Lisäksi on tehty EU:n vaatima Natura 2000 –ohjelma, johon on sisällytetty valtaosa edellä lueteltujen luonnonsuojeluohjelmien alueista.


Kaikille maanomistajille ei ole vieläkään, kymmenien vuosien jälkeen, maksettu korvauksia maiden ottamisesta suojeluun.


Luonnonsuojelulailla suojellaan lisäksi:
- luontotyyppejä,
- erityistä suojelua vaativien lajien esiintymispaikkoja,
- maisemakokonaisuuksia,
- EU:n määräämien eräiden tiukasti suojeltujen lajien esiintymispaikkoja.


Kaikista edellä mainituista luonnonsuojeluista tulee valtion maksaa maanomistajille täysimääräinen korvaus.

Nykyaikainen menettely luonnonsuojelussa on METSO-suojelu. Siinä metsänomistaja hakee mailleen määräaikaista tai pysyvää suojelua ja yhteiskunta maksaa aiheutuvat menetykset sopimuksen mukaan.

 

Luonnonsuojeluasioihin erityisesti perehtyneenä asiantuntijana tarjoan sinulle korkealaatuista
ja joustavaa palvelua mm. seuraavissa asioissa:
- Luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen ja korvaukset; Natura 2000-alueet, soidensuojelualueet,
rantojensuojelualueet, harjujensuojelualueet, vanhojen metsien suojelu, lehtojensuojelu
- Laji- ja luontotyyppisuojelu; mm. liito-orava- ja valkoselkätikka-alueet
- Luonnonsuojelu kaavoituksella
- Luonnonsuojelukorvaukset

 

Jos tarvitset lisätietoa luonnonsuojeluun liittyvistä asioista niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com