Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

MAA-AINESTEN OTTO

 

Maa-ainesten otto on turpeenottoa ja kotitarveottoa lukuun ottamatta luvanvaraista. Lupa maa-ainesten ottoon tulee myöntää, ellei ottaminen aiheuta

  • kauniin maisemakuvan turmeltumista;
  • luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
  • huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia vaikutuksia luonnonolosuhteissa tai
  • tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Kaivoskivennäisten otosta säätää kaivoslaki ja vesialueilta ottamista vesilaki. Jos rakentamisen yhteydessä otetaan maa-aineksia ja se perustuu lupaan tai viranomaisen hyväksymään suunnitelmaan, ei maa-aineslain mukaista lupaa tarvita.
Kotitarvekäyttöön, eli tilan tavanomaiseen maa-ainesten käyttöön, asumiseen tai maa- ja metsätalouteen ei tarvita lupaa. Sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Ottomäärillä sinänsä ei ole merkitystä, kunhan se on maa- ja metsätaloudessa tavanomaista. Kotitarveotosta on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle.

Korvausta evätystä luvasta voi saada vain harvoin. Jos maa-ainesten oton lupahakemus evätään eikä maanomistaja voi käyttää maataan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun vastaavaan kohtuullista hyötyä tuottavaan tarkoitukseen, on yhteiskunnan lunastettava alue täyttä korvausta vastaan. Käytännössä lunastusvelvollisuus laukeaa hyvin harvoin, sillä yleensä aluetta voidaan käyttää metsätalouteen.

 

Maa-ainestenottoon liittyviin asioihin erityisesti perehtyneenä asiantuntijana tarjoan sinulle korkealaatuista ja joustavaa palvelua mm. seuraavissa asioissa:
- maa-ainesten ottolupa, maa-ainesten kotitarvekäyttö,
- korvausasiat, ilmoittaminen, jälkihoito

 Jos tarvitset lisätietoa maa-ainesten ottoon liittyvistä asioista niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com