Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

TIEASIAT

 

Suomessa on teitä neljää eri sorttia:


Maantiet
Maantien paikka suunnitellaan ja päätetään maantiesuunnitelmassa. Sen hyväksyy liikennevirasto, erityistapauksissa liikenne- ja viestintäministeriö. Maantiealue hankitaan valtion omistukseen maantietoimituksella. Maanomistajalle maksetaan korvaukset täyden korvauksen periaatteella. Jos maantie lakkautetaan, tiealue siirtyy korvauksetta siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistukseen. Maantietoimituksessa maanomistajan kohtuullisiksi katsottavat edunvalvontakulut maksaa lunastaja.


Yksityistiet
Yksityistiet perustetaan yksityistietoimituksessa. Toimituksessa määrätään tien paikka, tieosakkaat ja osuuksien suuruudet sekä tarvittaessa maksettavat korvaukset.
Yksityisteitä ovat myös metsätiet ja talvitiet. Yksityistien omistavat ne kiinteistöt, jotka ovat tien osakkaita. Tie omistetaan yksityistietoimituksessa määrätyin osuuksin, joita kutsutaan tieyksiköiksi. Yksityistietä saa käyttää pääsääntöisesti vain tien osakkaat. Poikkeukset tähän pääsääntöön ovat YksTL  80 ja 96 §:ssä. Yksityistien ylläpidosta vastaavat osakkaat. Muun kuin tieosakkaan tien käytöstä voidaan periä tien käyttömaksua.


Rasitetiet
Rasitetie on oikeus käyttää toisen maata kulkuväylänä. Rasitetie perustetaan rasitetoimituksessa. Rasitetien rakentamisesta vastaa rasiteoikeuden haltija.


Tilan omat tiet
Kiinteistöllä on omia teitä, joita saa käyttää vain omistaja.

 

Tieasioihin erityisesti perehtyneenä asiantuntijana tarjoan sinulle korkealaatuista ja joustavaa palvelua mm. seuraavissa asioissa:
- maantietoimitukset, ratatoimitukset, korvaus-asiat
- yksityistietoimitukset, rasitetieasiat

 Jos tarvitset lisätietoa tieasioihin liittyvistä asioista niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com