Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

VESIASIAT

 

Vesiasioita säädellään pääasiassa kahdella lailla, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Vesilaissa on säännökset vesialueiden yleiskäytöstä (vedet ovat vapaat kulkea), vesistöön rakentamisesta, vesivoiman käytöstä, vesikulkuväylistä ja muista vesiliikennealueista, puutavaran uitosta, ojituksesta, vesistön järjestelystä, vesistön säännöstelystä, veden johtamisesta nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottamisesta ja jäteveden johtamisesta. Ympäristönsuojelulaki sääntelee mm. pinta- ja pohjavesien suojelua.


Tavallinen kiinteistönomistaja joutuu yleisimmin tekemisiin laiturin rakentamista, vesistön ruoppaamista, pohjaveden ottoa ja pohjavesialueiden suojelua, maan kuivattamista ja erilaisten vesistöhankkeiden korvauksia koskevien säännösten kanssa.


Kiinteistön omistajalle tulee korvata vesilain nojalla tehtävien hankkeiden aiheuttamat menetykset täysimääräisesti. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa joku taho saa oikeuden lunastaa, ottaa pysyvään käyttöön tai muuttaa vesialueeksi toiselle kuuluva maa-alue; tällöin korvaus on puolitoistakertainen.

 

Jos tarvitset lisätietoa vesiasioihin liittyvistä asioista, niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com