Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

YMPÄRISTÖLUVAT

 

Ympäristölupa tarvitaan hankkeeseen tai toimintaan, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojeluasetuksessa on lueteltu ne hanketyypit joihin on aina haettava ympäristölupa. Tähän lupaan sisällytetään toimintaa ohjaavat lupamääräykset, jotka sääntelevät toimintaa koko hankkeen keston ajan.


Ympäristöluvan luvanviranomaisena on hankkeen koosta riippuen joko kunnan lautakunta tai aluehallintovirasto.


Lupaharkinnassa arvioidaan, täyttääkö toiminta lain ja asetuksen vaatimukset. Myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön (maaperän, pohjaveden, meren) pilaantumista, tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, tai vedenhankinnan, tai muun tärkeän yleisen käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei saa aiheutua myöskään kohtuutonta rasitusta naapureille (yleensä melu).


Suuremmissa hankkeissa on ennen luvan hakua tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).


Ympäristölupaa haettaessa on erityinen huomio kiinnitettävä hakemuksen sisältöön. Lupaviranomaiset (ja myös oikeuslaitos) ovat toistuvasti huomauttaneet huonosti valmistelluista ja puutteellisista ympäristölupahakemuksista. Tällöin hakemusta joudutaan jälkeenpäin täydentämään ja luvan saanti viivästyy.


Jos tarvitset lisätietoa ympäristölupiin liittyvistä asioista, niin ota yhteyttä: yritys.tornberg@gmail.com